Jak zmniejszyć koszty grzania w sklepie?

kurtyna powietrza w sklepie

W budynkach, w których często otwiera się drzwi, utraty energii cieplnej są bardzo duże. Właściciele sklepów mogą je dogrzewać, ale gdy wchodzą klienci, wkracza z nimi także lodowate powietrze. W takich sytuacjach sprawdzą się kurtyny powietrza, które wytwarzają odporną na zakłócenia zasłonę powietrzną o prędkościach umożliwiających skuteczną ochronę do samej posadzki.

Jak powstaje przeciąg?

Do powstania przeciągu i związanych z nim strat energii ogrzewania lub chłodzenia przyczyniają się: różnica temperatur, różnica ciśnień i napór wiatru. W sklepach najczęściej ma miejsce różnica temperatur. Chłodne powietrze jest cięższe od ogrzanego, a przy otwarciu drzwi dąży ono do jego wyparcia na zewnątrz do czasu wyrównania się ciśnienia. Powietrze chłodne wpływa zatem do pomieszczenia dolną częścią otworu, a cieplejsze wydostaje się górną częścią otworu. W związku
z tym, w ogrzewanym pomieszczeniu trzeba uzupełniać powstałe straty ciepła, co wiąże się ze zwiększeniem kosztów eksploatacji obiektów. Jeżeli dodatkowo budynek jest narażony na działanie wiatru, to kurtyny powietrzne będą miały utrudnioną pracę. W takiej sytuacji warto zainstalować dodatkową ochronę, np. podwójne drzwi.

W tym dziale  Program do pracy zdalnej. Nowoczesne rozwiązania dla efektywnej pracy

Jak działają kurtyny powietrzne?

Kurtyny powietrzne są wyposażone w specjalnie zaprojektowane i wykonane wentylatory napędzane silnikiem elektrycznym. W takich urządzeniach stosuje się trzy rodzaje wentylatorów – poprzeczne
(w kształcie podłużnego walca), promieniowe (w kształcie ślimaka, mają silny nadmuch) i osiowe (mają dużą średnice i są podobne do wentylatorów ściennych). W dużych kurtynach powietrznych najczęściej są dwa wentylatory, które wytwarzają strugę powietrzną. Struga jest przetłaczana przez odpowiednio zaprojektowaną szczelinę nawiewną, która zwęża i przyspiesza pęd powietrza. Niektóre kurtyny powietrzne mogą mieć również elementy grzewcze podgrzewające nawiewane powietrze. Grzałki elektryczne nie są konieczne, ale podgrzanie powietrza daje większy komfort przechodzącym osobom.

Cechy skutecznych kurtyn powietrznych

Kurtyny powietrzne wytwarzają odporną na zakłócenia zasłonę powietrzną. Zanim kupimy urządzenie, sprawdźmy, jaka jest prędkość wylotowa powietrza z kurtyny. Prędkość nie może być nigdy mniejsza niż 2m/s dla dowolnej wysokości montażu. Kolejnym ważnym elementem jest strumień powietrza, jaki powinna generować kurtyna. Bardzo ważna jest także długość kurtyny. Szerokość wylotu strumienia powietrza z kurtyny powinna być szersza bądź równa szerokości otworu drzwiowego, nad którym kurtyna będzie montowana. Dobrej jakości kurtyny powietrzne mają również możliwość nastawy kąta nawiewu powietrza przez ręczną regulację kąta szczeliny nawiewnej.

W tym dziale  Jak wybrać dobrą drukarkę przemysłową 3d

Klienci z pewnością z przyjemnością zrobią zakupy w sklepie, w którym przywita ich ciepłe powietrze. Kurtyny powietrzne chronią przed zimowym chłodem i letnim upałem, ponadto obniżają koszty ogrzewania, więc warto je zainstalować.